Northern Soul girl in a record store!

 

 

 

 

 

 

 

 8 mars Radio Nords födelsedag  för 60 år sedan

Intresant läsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

   Slutresultat Minilista Country music

 

       next list out in november........

     Åkdon och termos 

    Herrljunga Hembygdspark!

 

    Skivsläpp torsdag 6e oktober 15.00

                                                       

                                                       

                  

 

                                          

                                         

                                                                             

                                     

                                                          Affären öppen torsdagar 15.00-20.00

                                                 övrig tid ring 0513-21471